வேம்பநாட்டுக் காயல்

வேம்பநாட்டுக் காயல்

வாங்க, வாங்க, வாங்க

இருகரம் கூப்பி அழைக்கின்றேன்

அன்புடன்
பிரகாஷ்

Comments

Popular posts from this blog

இன்குலாப் பகளாபாத், தெலுங்கு பேசினா ஹைதராபாத்

இந்தியாவில் வலைப்பதிவுகளுக்குத் தடை?

பட்டிக்காட்டான் பார்த்த மிட்டாய்க்கடை - BlogCamp